स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन गर्नु नै पर्ने

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई आ–आफ्नो तहको स्वमूल्याङ्कन गरी प्राप्त नतिजालाई मन्त्रालयबाट तयार गरिएको सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको छ ।
देशैभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै यथाशक्य छिटो स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन फाराम भरेर पठाउन पुनः आग्रह गरेको छ । यस अघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वमूल्यांकन फाराम भरेर पठाउन आग्रह गरिसके पनि अझै अधिकांश स्थानीय तहले भरेर नपठाएकाले मन्त्रालयले पुनः ताकेता गरेको हो । स्थानीय तह सञ्चालन गर्न, स्थानीय तहका असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्न तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समयमै पहिचान गरी स्थानीय तहको प्रभावकारीता बृद्धि गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।

मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षकको सहयोग लिई सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो स्वमूल्यांकन गरी प्राप्त नजितालाई मन्त्रालयबाट तयार गरिएको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न आग्रह गरिएको छ ।

स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दूर्बल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समिक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न स्वमूल्यांकन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको बीचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *