बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले कोभिड १९को खर्च सार्वजनिक गर्यो


बर्दियाको बढैयाताल गाँउपालिकाले कोरोना भाइरस कोभिड १९ भएको खर्च सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाले हाल सम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २ करोड २८ लाख २७ हजार ७ सय १० रुपैयाँ २४ पैसा सार्वजनिक गरेको हो । कोभिड १९ को खर्च विवरण सबैको जानकारीका लागि आफ्नो वेभसाइड मार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।
गाउँपालिकाले खाद्यन्न नगद राहत वितरणमा ५२ लाख २० हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ ६१ पैसा, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनमा ५१ लाख ६१ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ, जनचेतनामूलक वडामा प्रचार प्रसार १ लाख ८९ हजार ५० रुपैयाँ, स्वयम सेवक परिचालन १० लाख २० हजार, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद १९ लाख ४५ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ रकम रहेको छ ।
यसैगरी प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि जोखिम भत्ता २७ लाख ७७ हजार, आइसोलेसन निर्माण तथा बिरामीका खाना खर्च १२ लाख ३८ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ ७० पैसा, विविध खर्च जसमा गाडी भाडा, होल्डिङ्ग सेन्टर, अलपत्र यात्रुको व्यवस्थापन लगायत ६ लाख ७७ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ ९३ पैसा वडाहरुमा क्वारेन्टिनम ४५ लाख ९८ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ खर्च सार्वजनिक गरेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *