खजुरा गाउँपालिकाको केन्द्र बागमती नगरमा


बाँके । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं. बागेश्वरी ३ बागमती नगरमा सार्ने गाउँ सभाको निर्णय प्रदेश नं. ५ सरकार मन्त्री परिषदबा आज स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रीपरिषद सो स्वीकृत गरेको सरकार प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनु भएको छ ।

गाउँपालिको केन्द्र कुन स्थानमा बनाउने भन्ने लामो छलफल र बहस पछि गाउँपालिकाको केन्द्र बागमतीनगरमा राख्ने निर्णय चौथो गाउँसभाले पारित गरेको थियो । केन्द्र स्थापनाका लागि गाउँसभाले पारित गरित गरी सकेपछि प्रदेश सरकारले फारिस गर्नु पर्ने नीतिगत व्यस्वस्था रहेको छ ।

गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र बनाउनका लागि चौथो गाउँसभाबाट पारित भई प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरे अनुसारको निर्ण भएको अध्यक्ष किस्तकुमार कक्षपतिले जानकारी दिनु भयो ।प्रदेश सरकारको निर्णय भई आएकाले कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय हुनु पर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *