कोहलपुर नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभा सुरु

नगरसभाको अध्यक्षता गर्दै कोहलपुर नगरपालिका मेयर लुटबहादुर रावत र अतिथिमा उपमेयर सञ्जु चौधरी

 

कोहलपुर । कोहलपुर नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभा ७ गते बुधबार बाट सुरु भएको छ । नगरको विकास र समुन्तिका लागि नगर सभामा ऐन पेश भएका छन् ।
सहकारी ऐन २०७४, न्यायिक समितिले उजुरीको कार्बाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४, कोहलपुर नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्य्विधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४ र आर्थिक कार्य्विधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ पेश भएका छन ।
सभामा ऐनहरुमा दफावार छलफलपछि पारित हुनेछ । नगर सभाबाट आवश्यकता अनुसार शीर्षकको बजेट रकमान्तर गर्ने र नवनियुक्त प्रदेश नं. ५ की भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेललाई बधाई एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नगरसभाबाट नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४, नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४, नगर सभा सञ्चालन कार्य्विधि २०७४, नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्य्विधि २०७४ र कोहलपुर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक २०७४ आवश्यक संशोधन गरिएको छ ।
नगर सभामा कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावतले नगर सभा सञ्चालन कार्य्विधि २०७४, नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्य्विधि २०७४, नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४, नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४, कोहलपुर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक २०७४ तथा आर्थिक विधेयक २०७४, वारुदयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्दे्शिका २०७४, जनप्रतिनिधिहरुको आचारसंहिता २०७४, निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र प्रमाणीकरण कार्य्विधि नियमावली २०७४, शिक्षा नियमावली २०७४ लगायतका ऐन, नियमावली, कार्य्विधि, निर्देशिका नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट र केही ऐन प्रथम नगर सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै नगर प्रहरीसम्बन्धी नियमावली २०७४, एफ.एम.रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)कार्य्विधि २०७४, स्थानीय विपद व्यवस्थापन कार्य्विधि २०७४, एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन निर्दे्शिका २०७४, टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालनसम्बन्धी निर्दे्शिका २०७४, कोहलपुर नगरपालिका न्यायिक समिति संचालन कार्य्विधि २०७४, स्थानीय राजपत्र २०७४ र वडा नागरिकपत्र तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
चैत ९ गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि नगर सभा स्थगित गरी विषयगत छलफलहरु जारी रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *